Kadın ve Aile Konusundaki Başarılar

 


Kadın ve Aile Konusundaki Başarılar  

•  Aile düzenlemesi ve nüfus kontrolu

Nüfus kontrolu, İslam devriminden sonra atılan en büyük adımlardan biridir. Devrimden önce, halk nüfus kontrolu olayını başka türlü algılamaktaydı ve algılama yüzünden divrimin ilk yıllarında %3.9 oranında bir nüfus artışıyla karşı karşıya kalarak her 17 yılda bir önceki nüfusun iki katı artış yaşandı. Bu artış oranı öylesine hızılıydı ki devam etmesi durumunda ülkenin ekonomik, siyasi, psikolojik, sosyal, kültürel ve bir çok alanda büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktı. Bu durum, ülke yöneticilerini nüfus kontrolu ve aile düzenlemesi programını ciddi bir şekilde uygulamaya sevketti. Aile düzenlemesi programı hazırlandı, on yıllık bir uygulama sonucunda nüfus artış oranı %3.9'dan %1.4'de düştü. Bunca kısa bir zamanda böylesine bir düşüş dünyada rastlanmamış bir olaydır.
      •  Hamile annelerin ölüm olaylarında %90 düşüş

Doğum yaparken ölen kadınların sayısı devrim öncesinde binde 240'ken bügün bu oran binde 10'un altına düşmüş, ayrıca ülkenin 10 tıbbi bilimler üniversitesinde bu rakam sıfıra inmiştir..
      •  Çocuk ölümlerinde düşüş

Devrim öncesinde bir yaşın altındaki çocuklarda yaşanan binde 129 ölüm vakaaları, devrimden sonra yükselen sağlık kalitesi sayasinde 28/6'ya düşmüş, 5 yaş altındaki çocuklarda ölüm vakaaları ise binde 174'ten binde 36'ya düşmüş bulunmaktadır. Dünya sağlık göstergelerinde ülkelerin derecesi 1-5 yaş arasındaki çocukların ölüm vakaasına göre düzenleddiği için, ülkemiz devrim öncesinde çok kritik bir durumdaydı; nitekim dünya sıralamasında 190 ülke arasından son 30 ülke içerisinde yer alıyordu oysa sağlık projelerinin uygulanması ve sağlık hizmetleri kalitesinin artması sonucunda hızlı bir artış göstererek ülkemizin şuanki sırası dünyanın ilk 30 ülkesi arasındadır.
      •  Ortalama yaşama ümidi

Son aylarda Dünya Sağlık Örgütü İran dahil 193 ülkede ortalama yaşam süresini açıkladı. 2005 yılı statistiklerine dayanarak sunulan rakamlara göre İran'da erkeklerde ortalama yaşama süresi 68 ve kadınlarda 73 olarak belirtilmiştir. Bu rakamlara göre erkekler 56 yaşına kadar kadınlar ise 59 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar. Dünya Sağlık Örgütünün sunduğu verilerie göre 15-60 yaşları arasındaki kadınlarada ölüm ihtimalı %11 erkeklerde %18 olarak zikr edilmiştir. Buna göre devrim öncesine nazaran kadınlarda yaşam beklentisi 13 ve erkeklerde 16 yıl artış göstermektedir.
      •  Sinema

Bilindiği üzere İran sineması dünyanın dört büyük sinema ekolinden birdir. Kendine has uslubu, ahlaki ve eğitimsel konulara değer veren bir sinema olduğu için dünyanın dörd bir yanında ilgiyle karşılanmakta olup bir çok uluslararası festivallerden ödül almaya layık görülmüştür. Fakat gerçek olan şu ki İran kadınının bu başarılardaki payı çok büyüktür. Senaryo, oyunculuk ve daha da önemlisi yönetmenlik alanlarında faaliyet gösteren kadınlar, çogu kez erkek yönetmelerden daha başarılı bir performens sergilemektedirler. Bazı ünlü kadın yönetmeler şöyledir :
        •  Rahşan Beni Etemed
        •  Tahmine Milani
        •  Puran Derahşande
        •  Ensiye Şah Hoseyni
        •  Manya Ekberi
        •  Semira Mehmelbaf
        •  Hena Mehmelbaf
        •  Marziye Meşkini
        •  Niki Kerimi
        •  Meryem Şehryar
        •  Menije Hikmet
        •  Mona Zendi
      •  Susen Teslimi