1996-2007 yılları arasında cinsiyete gore yayıncı sayısı

 


1996-2007 yılları arasında cinsiyete gore yayıncı sayısı


     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Yıl

Kadın

Erkek

(1996)

63

1197

(1997)

85

1369

(1998)

143

1590

(1999)

216

1822

(2000)

246

1984

(2001)

309

2322

(2002)

384

2611

(2003)

445

2685

(2004)

468

2754

(2005)

521

2984

(2006)

513

2908

(2007)

496

2845

      

2-4- Kadın Gazeteciler, Dernekler ve Kuruluşlar (çizelge 9)

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Derneği Adı

Üye sayısı

Oyuncular Derneği

185

Filim Sunucuları Derneği

63

Grimorlar Derneği

88

Enimasyon Filimleri Derneği

53

Sahne Sekreterleri Derneği

39

Eleştirmenler Derneği

81

İran Sinema Labratuarları Derneği

13

Begeselciler Derneği

31

Teknik Tasarımcılar Derneği

30

Sinemacılar Derneği

3

Üretim Müdürleri Derneği

5

Fotoğrafçılar Derneği

5

Kameramenler Derneği

_

Sinema Yöneticileri Derneği

2

Hazırlayanlar Derneği

13

Yönetmen Asistanları Derneği

10

Senaristler Derneği

11

Yönetmenler Derneği

6

Sinema Hocaları Derneği

4

Hazırlayanlar Birliği

4

Belgesel Hazırlayanlar Derneği

11

Filim Tasarımcıları

9

Müzisiyenler

2

Deste çiler

1

Ses Uzmanları

5

Yapımcı Asistanları

1

Kısa Filmler

3

Toplam

664

     

Kaynak : Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, Sinema Yardımcılığı

•  Devlet Radyo ve Televizyonunda Kadınları Varlığı

Devlet Radyo ve Televizyonunda Kadınların Varlığı

İran radio ve televizyon kurumunda kadın varlığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu kurumda kadın varlığının 5 önemli nedeni var. 1. radio ve televizyon çevresinin sosyal güvenlik açısından özgüven vermiş olması. Zira daha once kurumdaki sosyal ilişkilere hakim olan modern atmosfer ve gelenek dışı ilişkilerin yaygınolması, halkın kadın ve kızların burada çalışması konusuna soğuk yaklaşmasını beraberinde getiryordu. Oysa şimdi gönül rahatlığı ile bunu kabülleniyorlar. 2. kadınların özellikle de genç kızların eğitim sevyesinin artması ve sanat alanların yönelmesi, deneyimli kişilerle rekabet etmesi. 3. bütün bunların yanı sıra radio ve televizyon yöneticilerinin , üretenlerden daha çok ürünlerin içerik, konu ve mesajını dikkate aldıkları için kadınların medyadaki varlığına siyasi boyuttan bakıldığını göstermektedir. Devlet radyo ve televizyonunda çalışan 15042 kişiden 1907'si kadındır. Kadınların çalıştığı alanlar programcılık, yönetmenlik, sunuculuk, haber bültenleri, idari ve mali gibi alanların yanı sıra mühendislik, teknik vb. geniş ve çeşitlilik arzeder. Bu çeşitlilik kadınların toplumda her hangi bir alanda çalışmak için sınır tanımadıkları ve toplumun ise onların bu kabiliyetlerinin farkında olduğunun göstergesidir.

Kadınların İran devlet radyo ve televizyonundaki varlığının gün geçtikçe artması, Pekin bildirisinin 239. maddesinin C bendinin uygulanması yolunda İran'ın ümit verici adımlar attığını göstermektedir. (çizelge 10)

1997 – 1999 Yılları Arasıdan İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Çalışanlarının Alana göre Toplam Sayısı

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Yıl

             

Diploma

1996

        

Yüzde Sayı


1997 - 1998

       

Yüzde Sayı

1999

 

Yüzde Sayı

Üretim

59 5/33

605 40

664 8/34

Haber

185 4/10

186 3/10

182 5/9

İdari ve Mali

645 2/36

678 7/37

6/37 716

Hizmet

45 5/2

13 7/0

ــــــــــ

Eğitim

34 9/1

ـــــــــــ

37 9/1

Programlama

75 4

226 6/12

ــــــــــ

Araştırma

116 5/6

ـــــــــ

214 2/11

Teknik ve

Mühendislik

86 8/4

89 0/5

94 0/5

Toplam

1874 100

1797 100

1907 100

     

1999-1999 yılları arasında radio ve televizyon kurumunda çalışan kadınlar özellikle program yapımcılığında ciddi bir varlık göstermişlerdir. Çizelgede zikredilen rakamlara gore 5 yıl içerisinde 37699 bölümden oluşan 6367 saatlık sosyal, siyasi, ve kültürel konulu toplam1001 program kadınlar tarafından hazırlanarak yayınlanmıştır. Kadınlar tarafından yapılan programlar kalite açısından da çok iyidir. Nitekim son 4 yıl içerisinde 100 kadın radio ve televizyon kurumunun en iyi elemanları arasında yer almış, çeşitli festivallerde ödüller kazanmışlardır. (çizelge 11)