1996-2004 yıllarında çalışma alanına göre İRİB'de çalışan kadınların sayısı


1996-2004 yıllarında çalışma alanına göre İRİB'de çalışan kadınların sayısı

                                                                                                                                                                                                                                                               

Alan

1996

1997-98

1999

2004

Üretim

598

605

664

1027

Haber

185

186

182

242

İdari ve Mali

645

678

716

590

Hizmet

45

13

ــ

73

Eğitim

             

Programcılık

             

Araştırma

34

ــ

37

350

 

75

226

ــ

 

 

116

ــ

214

 

Teknik ve Mühendislik

86

89

94

113

Toplam

1784

1797

1907

2395

     

Kaynak : İRİB

B) Eğitim Hizmetleri

Eğitim alanında da kadınların varlığı geniştir. Bu başlık altında sadece eğitim ve öğretim ve yüksek öğretim alanındaki kadın varlığına değinmek isteriz :

Çizelgeye bakıldığında üniversiteler ve yüksek öğretim merkezleri çalışanlanın çoğnun erkek olmasına rağmen kadın çalışanların sayısı giderk artış göstermektedir. (çizelge 12)

2002 yılına gelindiğinde özellikle ana okul ve ilköğretimde kadınların sayı olarak erkekleri geride bıraktığı görülmektedir. Oysa ortaokul ve lisede erkekler öndedir. (çizelge 13)

B- Araştırma alanında kadınların hizmetleri

Çağdaş düyada, her ülkede araştırmaya ayrılan bütçe miktarı, o ülkenin kalkınmiş olmasının göstergelerinden biridir. Son yıllarda ülkemizde de kadınlar bu alnada etkili adımlar atmış ve kayda değer ilerlemeler sağlamıştır. 123 devlet araştırma merkezinden yapılan incelemelere gore bu katılım 1976'dan 94'e kadar %43 oranında bir artış göstermektedir. (çizelge 14)

1976-1994 yılları arasında gerçekleşen araştırma projelerinin ana göstergeleri

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kalkınma oranı

1994

1976

Araştırma Göstergeleri

Sıra

43

14

      

Yalaşık 300

             

-

123

67

56

-

86

             

59

            

14

             

13

Araştırma Kurumları :

             

İca Kurumlarına ait

             

Yüksek Öğretim Kurumlarına ait

             

Diğer kurumlara ait

1

 

             

41

             

Yaklaşık 500

             

Yaklaşık 700

 

             

43360

             

11392

             

18918

 

             

31464

             

1924

             

2314

Insani güç :

             

Toplam personel sayısı

             

Araştırmacı

             

Uzman ve Teknisyen

2

Yaklaşık 400

             

62

595.1

             

0.454

15.2

             

0.28

Harcamalar :

             

GNP Oranı

3

 

             

47

             

Yaklaşık 400

 

             

22

             

26862

 

             

15

             

5392

Lisansüstü eğitim:

             

Üniversite

             

öğrenci

5

Yaklaşık 1200

             

Yaklaşış 700

10801

             

4014

837

             

508

Projeler

             

Makaleler

6

     

Kadın faaliyetleriyle ilgili elde edilen bilgiler, kadınların araştırma faaliyetlerinde yaşanan artışı göstermektedir. Kadın araştırmacılar tarafından “kadın ve aile” konusunda gerçekleştirilen bu bilgiler “İran İnformasyon ve Bilimsel Belgeler Merkezi” tarafından oluşturlan bilgi bankasında toplanmış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu bilgiler Y. Lisans ve doktora tezleriyle bilimsel toplatılarda sunulan makaleler ve dergilerde yayınlanan yazılardan oluşmaktadır. (çizelge 15)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Yüzde

Genel toplam

Araştırmacılar

Belgenin türüne gore bilgi bankası

04/19

22591

4301

1- araştırma projeleri

37/16

47822

7829

2- Y. Lisans ve Doktora Tezleri

72/14

14975

2205

3- Seminerlerlerde Sunulan Tebliğler

11/8

25042

2032

4- bilimsel ve Teknik Makaleler

82/14

110430

16367

Genel Toplam

     

•  Müellif ve Mütercim (Çizelge 16

     

Kadın Müellif ve Mütercim Sayısı (1996-2007) yılları arası


                                                                                                                                                                                                        

Mütercimler

Mütercimler

Müellifler

Müellifler

Yıl

             

 

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

 

1880

361

6239

642

1375

1948

469

9433

736

1376

2284

479

7419

820

1377

2346

561

8408

1078

1378

2587

666

9476

1219

1379

3319

913

12131

1624

1380

3793

965

13272

1954

1381

3786

1078

13970

2262

1382

4216

1210

16213

2796

1383

4150

1175

15309

2557

1384

3661

887

13122

2039

1385

4387

1365

18227

3643

1386

     

Kaynak : Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı

     

Yayımlanmış Eser Sahibi Kadınlar (Çizelge 17)

     

Yayımlanmış Eseri olan Kadın Yazarlar 1997-2000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2000

1999

1998

1997

Unvan

1309

358

450

358

Müellif

708

217

305

214

Mütercim

106

28

43

10

Şair

110

37

34

30

Derleyen

127

48

50

35

Ressam

258

99

98

57

Editör

35

11

23

21

Yardımcı

7

5

7

8

Musahhih

39

15

27

6

Düzenleyen

10

1

12

5

Hazırlayan

6

5

4

4

Yazan

29

6

8

4

Denetleyen

22

-

3

4

Gözden geçiren

3

-

1

1

Hattat ve Fotoğrafçı

9

1

2

1

Önsöz

33

7

5

ــــ

Katkı sağlayan

2811

838

1072

758

Toplam

     

Kaynak : Kültür ve sanat alanında kadın – Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı

Sonuç : 

Sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kadınların yüksek öğretim alanınıdaki varlığı her zaman yukarıya doğru bir seyir izlemiştir. Öyleki 2001 yılında üniversite seçme sınavına katılan kadın adayların oranı 6.57 ve erkek adayların oranı 2.42 şeklinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan Yüksek Öğretim Kurumunun isteklerinin temini doğrultusunda, son yıllarda kadın adayların kabul oranı erkeklere nazaran artış göstermektedir. Buna ilaveten yüksek öğretime katılım oranı (yaş ortalamasına gore) kadınların katılımının arttığını ortaya komaktadır. Diğer yandan erkek gruplarının katılımında yaşanan düşüş, özel bir etkenin etkili olduğunu göstermektedir.

Kadınlarla İlgili Bazı İstatistikler :

•  Ülke nüfusunun %49.12'sini kadınlar oluşturmaktadır.

•  2007-2008 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin %50.98'i kadın ve %49.02'i erkeklerden oluşmaktaydı.

•  2006 yılında kadınların nüfusu 34 milyon 359 bin 720 kişi,

•  Son on yılda kadın nüfusunun artış oranı 1.52,

•  Cinsiyet açısından kadınların erkeklere oranı : her 103. 87 erkeğe 100 kadın,

•  2006 yılında çalışan kadınları oranı 13.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 1996 yılına göre 1.2 artış göstermektedir.

•  İş arayan işsiz kadınların oranı (2006'da) 13.18,

•  Şehir ve köy şuraları ikinci dönem seçimlerini kazanan kadın sayısı : 2336 (şura üyeleri belediye başkanlarının seçiminde etkilidirler)

•  Bedeb terbiyesi kurumunun desteğinden yararlanan kadın sporcular (2006 yılında) 2336 kişi zikredilmiştir. Bu rakam 1996 yılına göre 39.81 oranında artmıştır